Idioma:

contactimg

Productes Icopresa

A comercial Padrell posem a la seva disposició els dissolvents i productes d'Icopresa:

alt

 • Aigua desionitzada
 • Aigua destil·lada
 • Aiguarràs
 • Dissolvent universal
 • Alcohol de cremar
 • Clor
 • Oli de llinassa
 • Oli de llinassa amb secant
 • Percloretilè
 • Icohol96/97
 • Xil·lè
 • Alcohol 96º
 • Aigua oxigenada
 • Acetona
 • Amoniac domèstic
 • Amoniac perfumat
 • Salfumant
 • Perborat de sosa blanquejador
 • Dissolvent sense olor
 • Símil aiguarràs
 • Toluè
 • Alcohol isopropílic
 • Percloretilè

 

.
Promoció redot gratuït