Idioma:

contactimg

Productes Xylazel

Posem a la vostra disposició la gama de productes Xylazel que  està formada per:

alt

Sol·lucions específiques per fusta:

 • Decoprotectors per interior
 • Protectors per exterior
 • Protectors a l'aigua
 • Tractaments, fons imprimacions de base dissolvent
 • Tractaments base a l'aigua
 • Restauraració i reparació
 • Protecció profesional

Solucions específiques per jardí

 • Acabats de protecció
 • Oli per teca
 • Protector de terres
 • Fons protector
 • Netejador de fustes
 • Impermeabilitzants
 • Netejador de fongs

Solucions específiques per metall

 • Esmalts
 • Pintures i imprimacions
 • Decapants
 • Dissolvents
 • Tractament de l'òxid

Pintures especials

 • Protectores
 • Impermeabilitzants
 • Antihumitat
 • Antitaques
 • Antifloridures
 • Imprimacions
 • Dissolvents

Màstics i pastes

 • En pols
 • En pasta
 • En tub

Xylazel industrial fusta

 

 • Protecció per interiors i exteriors
 • Pintures per interiors i exterior
 • Vernissos
 • Tractaments anti-corcó
 • Protectors de paviments
 • Fons genèrics
 • Tractaments preventius i curatius de la fusta
 • Tractament de fustes exòtiques
 • Tractament antifoc
 • Tractaments antihumitat

 

Xylazel industrial metall

 • Fontecoat ep50 acabat epoxi a l'aigua bicomponent
 • Fontedur HB80 esmalt de poliuretà
 • Fontecoat DF Ice-Blue imprimació epoxi a l'aigua bicomponent
 • Temazinc imprimació anticorrosió bicomponent Epoxi-Poliamida

 

 

 

.
Promoció redot gratuït