S'ha de tenir en compte que la vostra pantalla en funció del seu calibratge, reprodueix els colors de manera diferent a la real. És per aquest motiu, pel qual no podreu veure exactament el color en el qual quedarà la pintura, només la podreu veure de manera aproximada.

Per aquest motiu és molt recomanable triar un color que hàgim vist en una mostra real o del qual coneguem la referència.