Les condicions de compra (en endavant les Condicions) exposades a continuació regulen la venda dels productes de la pàgina web comercialpadrell.com o botiga en línia presentat per Lluis Padrell representant de l'empresa Comercial Padrell SA amb domicili social a Av. Ramón y Cajal 12, 43001 Tarragona, i amb adreça de correu electrònic padrell@comercialpadrell.com CIF nombre A43098821.

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans de fer servir aquesta pàgina web. A l'utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè accepta les Condicions i consent quedar vinculat per les mateixes, pel que si vostè no està d'acord amb el contingut íntegre de les Condicions no ha de fer ús d'aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades en qualsevol moment, i són aplicables les Condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web.

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

1. La Botiga Online

comercialpadrell.com es dedica a la venda a distància de Pintura, complements de pintura, belles arts i adrogueria.

2. Informació i dades

comercialpadrell.com es reserva el dret a modificar els continguts, producte o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

comercialpadrell.com fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de comercialpadrell.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, comercialpadrell.com us comunicarà el Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts de la pàgina web comercialpadrell.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3. Procediment de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i afegir a la cistella de compra mitjançant prémer el botó "Comprar". Un cop hagi afegit els productes que desitgi comprar a l'cistella, ha de fer clic al botó "Passar per caixa".

Per processar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·liciten, llevat que disposi de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel client, la compra s'ha realitzat. ATENCIÓ: El preu expressat no inclou les despeses d'enviament que es puguin generar ja que les tarifes varien en funció de la destinació i el pes de la comanda final.

4. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de comercialpadrell.com, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exempts de l'IVA.

5. Forma de pagament

Al formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant els mitjans de pagament habilitats: targeta (Visa) o transferència. En determinats casos i per prevenir possibles fraus comercialpadrell.com es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat de comprador.

6. Enviament dels productes

La Botiga Online ofereix diferents sistemes d'enviament. El Client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per a la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat de l'servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport i que el mateix és realitzat per operadors de transport i no per la Botiga Online.

comercialpadrell.com envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament en el domicili de l'Client, serà entris 48H / 72H (Sempre que no es comuniqui a el client una data diferent), a partir de la data de l'pagament i expedició de la comanda des del magatzem i dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són orientatius.

7. Drets del Client i política de devolucions

comercialpadrell.com no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

comercialpadrell.com garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició de l'transportista per al seu enviament.

S'admetran devolucions d'aquells productes que presentin ruptures a causa de causes del transport i / o la qualitat no sigui correcta, per a això el Client disposarà d'un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El Client comunicarà a comercialpadrell.com dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa a comercialpadrell.com. comercialpadrell.com tornaran els diners de compra a través d'un abonament, mitjançant transferència bancària al compte indicat pel client. El producte serà retirat sense cap càrrec addicional per al Client.

El client podrà retornar els articles que hagi comprat a la Botiga Online de comercialpadrell.com que no hagin estat oberts ni usats, tinguin l'etiqueta original i conservin el seu embolcall o caixa original. Per això el Client disposarà d'un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda. Sempre que s'hagin respectat tots els requisits comercialpadrell.com tornaran els diners de compra a través d'un abonament, mitjançant transferència bancària al compte indicat pel client. Les despeses d'enviament seran a compte del comprador. Tota devolució haurà de ser autoritzada per comercialpadrell.com. Per això el client haurà de solicitar-lo a comercialpadrell.com mitjançant correu electònic a padrell@comercialpadrell.com. Les despeses d'aquest enviament aniran a càrrec del client.

Només s'admetran canvis si el comprador es compromet a enviar el producte a comercialpadrell.com, i la botiga online verificarà que no hagi estat utilitzat ni hagi estat obert. Les despeses d'enviament seran a compte del comprador.

No s'acceptaran devolucions ni canvis de pintures el color de les quals hagi estat obtingut mitjançant el sistema tintomètric Titancolor.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de comercialpadrell.com, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el departament d'Atenció a el client via correu electrònic: padrell@comercialpadrell.com o per telèfon 977 211 164. 

8. Obligacions del Client

El Client de comercialpadrell.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El Client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.

comercialpadrell.com, facilitarà al Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, elegits pel client). El Client, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat

comercialpadrell.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions bancàries es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitades pel client a comercialpadrell.com seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Comercial Padrell SA. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per correu electrònic a padrell@comercialpadrell.com o Av. Ramón y Cajal 12, 43001 Tarragona

10. Disponibilitat

comercialpadrell.com no garanteix la disponibilitat contínua i permanent de el servei de botiga online. Queda exonerat d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. En aquests casos, comercialpadrell.com farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. comercialpadrell.com no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de l'servei de botiga online.

11. Horaris

comercialpadrell.com es poden realitzar compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l'any.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb comercialpadrell.com se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola en la seva llei de consumidors i usuaris.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals a tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.