Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades seran recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies. (Als clients o potencials clients en formularis a aquest efecte, fora del web)

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: Comercial Padrell SA
Finalitat: Gestió de clients i potencials clients, Atendre a les seves consultes. Prestar els serveis sol·licitats, Enviament de comunicacions comercials.
Legitimació: Consentiment de l'interessat - Execució d'un contracte - Interès legítim del responsable.
Destinataris: No estan previstes cessions de dades dels "Potencials clients" ni usuaris contacte en web i en el cas dels "clients", únicament a: Persones o entitats directament relacionades amb el responsable i necessàries per a la prestació de servei, a més d'entitats i instàncies amb les quals hi hagi una obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament en padrell@comercialpadrell.com 
Procedència: El mateix interessat.
Informació addicional: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la part final d'aquest document.

Informació addicional

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

Identitat: Comercial Padrell SA.
Adreça postal: Av. Ramón y Cajal 12, 43001 Tarragona
Telèfon: 977 211 164 
Correu electrònic: padrell@comercialpadrell.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Comercial Padrell SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels nostres clients o potencials clients, atendre les seves consultes, intercomunicació entre les parts per mitjans electrònics (Whats App, etc), així com enviar-li comunicacions comercials (Per mitjans postals o electrònics) sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals (clients) i mentre no ho sol·liciti l'interessat (potencials clients, usuaris qüestionari de contacte web).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades: - Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials (potencials clients). - Execució d'un contracte: Prestació dels serveis / productes sol·licitats. - Execució de mesures precontractuals a petició de l'interessat: Atendre les sol·licituds rebudes, - Interès legítim de l'responsable: Enviament de comunicacions comercials. (Clients).

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers en el cas de potencials clients ni persones que accedeixen a les aplicacions de consulta a la web, i en el cas dels clients a:

  • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals. Es comparteixen dades amb altres prestadors de serveis amb els quals hi ha un contracte, degudament signat, segons dicta l'article 28 de l'RGPD-UE.

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

¿Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Comercial Padrell SA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, Comercial Padrell SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en la direcció de l'propietari del web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES DADES?

Les dades personals que tractem en Comercial Padrell SA procedeixen de la persona interessada.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.

Comercial Padrell SA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL i la resta de normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Comercial Padrell SA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte a l'correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.